De stichting Young in Prison (YiP) is een internationale organisatie die opkomt voor kinderen en jongeren in gevangenissen, waar ook ter wereld, die zich door omstandigheden in een kwetsbare positie bevinden en extra hulp en bescherming nodig hebben. YiP helpt jonge mensen om de negatieve spiraal van criminaliteit en gevangenschap in hun persoonlijke leven te doorbreken.

Trots ben ik, dat ik mag bijdragen aan vele ontwerpen voor deze organisatie. Zo mocht ik het jaarverslag ontwerpen, van concept tot realisatie.